PlasmaMade KeukenKrant

Resirkulering basert på plasmateknologi

PlasmaMade

PlasmaMade luftfilter er et selvrensende resirkuleringsfilter. Det inneholder fire typer filtre i et enkelt kammer; et plasmafilter, et glassfiberfilter, et elektrostatisk filter og endelig et karbonfilter. Det ble spesielt utviklet for bruk i avtrekksvifter og fjerner ikke bare odører fra koking og steking, men også blant annet pollen og bakterier.
Den nederlandske oppfinneren Martin van der Sluis er ganske stolt av produktet sitt. I dag selges PlasmaMade luftfilteret over hele verden og er nå også TÜV-sertifisert.

Van der Sluis er en kjent skikkelse I bransjen, ikke bare som kjøkkenekspert, men også som den som utviklet PittCooking (integrerte koketopper i benkeplaten). På et tidspunkt viste det seg at sønnen hans led av allergier og han og broren hans bestemte seg derfor for å prøve å utvikle ‘noe’ som kunne forbedre luftkvaliteten hjemme. “Vi arbeidet i rundt fem år med oppfinnelsen vår”, forteller Van der Sluis. “Og resultatet ble PlasmaMade luftfilteret, et filter som er omtrent på størrelse med en stor kjeksboks og som enkelt kan installeres i
de fleste eksisterende og nye avtrekksvifter. Apparatet fjerner raskt alle urenheter og forurensing i luften: stekeos, matlagingsodører, støv, pollen, bakterier, lukt, sigarettrøyk, virus, sopp… hva som helst!”

Operasjon
Når en avtrekksvifte med et integrert PlasmaMade filter slås på, vil fettfilteret i selve avtrekksviften først filtrere ut fett og andre grovere urenheter. Luften blir deretter blåst inn i PlasmaMade luftfilteret. Luftstrømmen blir detektert av en sensor som så slår PlasmaMade filteret på eller av. Avhengig av luftstrømmen og mengden av forurenset luft, blir en viss mengde ioniseringsplasma (O3) injisert. Denne ioniserte plasmaen (O3) fjerner (O2)-molekylene fra den forurensede luften ved å bryte ned luften. Bare CO2 og vanndamp blir igjen. I løpet av denne prosessen aktiveres glassfiberfilteret av det elektrostatiske filteret. Gjennom denne samvirkende prosessen blir alle frigjorte støvpartikler trukket ut og eliminert. Den minimale mengden av røykpartikler som følger av denne prosessen blir så eliminert av den ioniserte plasmaen. Til slutt blir luften renset en gang til av karbonfilteret.

Flat modell
Det originale PlasmaMade filteret er sirkelformet og designet for integrering i konvensjonelle avtrekksvifter. Imidlertid fortsetter nedtrekksvifter å vinne terreng, en trend som også har blitt lagt merke til av Van der Sluis. For noen uker siden ble det lansert en ny modell, en flat versjon som er spesielt designet for nedtrekkssystemer og som derfor for eksempel kan plasseres bak gulvlisten. Van der Sluis: “Denne flate versjonen av PlasmaMade luftfilteret utmerker seg ved sin form. Den fungerer fortsatt på samme måte som den originale sirkelrunde modellen og har de samme fordelene.”

Distribution
Van der Sluis liker enkelhet og transparente løsninger, som starter med filteret selv. “ Enhver kan montere enheten”, understreker han. “Det er I sannhet et plug og play-system.”
Den samme enkelheten og transparente holdningen er også reflektert i distribusjonsmodellen som benyttes av produsenten: “Vi arbeider utelukkende med importører og selger ikke direkte til forhandlere eller forbrukere. Vi inngår klare avtaler med importørene våre. De kjøper alle vårt filter til samme pris og marginen for forhandlere er fast, slik at salgsprisen til forbruker er mer eller mindre den samme over hele verden.”

Fremtiden
Van der Sluis er ikke ferdig med oppfinnervirksomheten ennå. “Vi ser fortsatt mange muligheter for vårt PlasmaMade filter. “Tenk for eksempel å kunne bruke apparatet i kontorer, overnattingsbransjen, skoler, laboratorier… Det er så mange steder hvor ren luft er av stor betydning!”

De som ønsker å bli nærmere kjent med selskapet og PlasmaMade filteret bør besøke en av de mange varemessene selskapet deltar på. Blant disse er f.eks. Area30 i Löhne (september) og LivingKitchen i Køln (januar). I mellomtiden kan det være vel verdt å ta en titt på nettstedet. Her forklares det i detalj og på en lang rekke språk hvordan filteret fungerer.
www.plasmamade.com

PlasmaMade filteret eliminerer ikke bare typiske koke- og stekeodører, men også røyk, pollen, bakterier, alle former for lukt, virus, sopp m.m.

Martin van der Sluis: “Forbrukeren sparer penger på en resirkuleringsvifte fordi den oppvarmede luften ikke ledes ut av huset, og med vårt PlasmaMade filter får de ren luft på kjøpet!”

PlasmaMade filteret er svært kompakt. Det kan integreres i de fleste eksisterende og nye avtrekksvifter. “Det er barnemat”, understreker produsenten, “virkelig plug og play.”

Det originale sylindriske PlasmaMade filteret fikk en “lillebror” I forrige måned: en flat modell som kan plasseres bak gulvlisten og som derfor passer til nedtrekksvifter.